CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI  LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS NAM HỒNG

NĂM HỌC 2016 - 2017

1. Ổn định tổ chức, đón đại biểu;

2. Chào cờ, Quốc ca, Đội ca, hô đáp khẩu hiệu, Sinh hoạt truyền thống;

3. Bầu chủ tịch Đoàn và giới thiệu thư ký Đại hội;

4. Khai mạc Đại hội; 

5. Lễ duyệt Đội;

6. Lễ đón nhận chủ đề năm học:

+ Báo cáo kết quả thực hiện chủ đề năm học 2015 - 2016;

+ HĐĐ cấp trên hoặc BGH nhà trường lên trao chủ đề năm học 2016 - 2017;

+ Toàn Liên đội đọc hứa quyết tâm thực hiện chủ đề năm học;

7. Thông qua báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016;

     Phương hướng hoạt động năm học 2016 - 2017;

8. Tham luận của các chi đội;

9. Ý kiến phát biểu của HĐĐ cấp trên; BGH nhà trường;

10. Bầu BCH Liên đội;

11. Ra mắt BCH Liên đội mới;

12. Thông qua quyết tâm thư;

          13. Bế mạc. Chào cờ- bế mạc (Hát bài như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng)